Konference proběhne 26. – 27. března 2020 v Brně, v Kongresovém centru, Hlinky 35.

Tato konference je věnována technickým zařízením budov – TZB z pohledu jejich bezpečnosti, problematiky technických rozvodů, zdrojů tepla a teplé vody, opatření související se změnami počasí, ale také trendů vývoje standardu bydlení v středně a dlouhodobém časovém horizontu.
I na základě nedávných nešťastných požárů v bytových domech je požární ochrana a bezpečnost stále aktuálním tématem, na které prosloví přednášku Kpt. Ing. Luděk Vrána, odd. stavební prevence HZS JMK, Požární bezpečnost v budovách.

Další přednášky prosloví:

 • Mgr. Pavel Zahradníček, PhD. z ČHMU na téma Dopady přírodních změn na kvalitu bydlení.
 • Ing. Jakub Adamec z Karlovy Univerzity na téma Udržitelný standard bydlení,
 • Ing. Jiří Zerzaň z Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu na téma Měření a regulace energií v bytovém domě.
 • JUDr. Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra na téma Bezpečná lokalita,
 • a další přední odborníci na komunikovanou problematiku.

Ve dvou dnech proběhnou 3 přednáškové bloky věnované tématům:

 • Technická zařízení budov – problematika rozvodů z pohledu udržitelnosti,
 • Bezpečnost bytového domu – technická řešení a lidský přístup,
 • Udržitelný standard bydlení – současnost, blízká a vzdálená budoucnost bytových a nebytových budov.

Podrobný program

Záštitu nad konferencí převzali:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Jihomoravský kraj, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.
Aktuální informace o letošní konferenci včetně podrobného programu naleznete na www.tepny-domu.eu . Jak probíhaly minulé ročníky, můžete shlédnout ve videu, nebo se podívat na fotoreportáž.

Registrační formulář naleznete >>zde.


Seminář PROBUD Infotherma 2020

Ve dnech 20. – 24. 01. 2020 proběhl další ročník mezinárodní výstavy Infotherma. Zúčastnili jsme se také oficiálního zahájení této výstavy. V průběhu tohoto zahájení byly oceněny nejlepší exponáty, ale také proběhla diskuze na téma související s výstavou. Zajímavé byly vystoupení všech, kteří v úvodním části vystoupili. Nás však především zaujala informace pana Ing. Tošenovského, člena Evropského parlamentu, který nás informoval o trendech decentralizace zdrojů energií. Ing. Valdman, ředitel SFŽP přinesl zajímavou informaci o směrování podpory státu v oblastech bytových budov. Je jisté, že do popředí postupně nastupuje i problematika chlazení budov v létě a zadržování a využívaní dešťové vody v bytových budovách.

Celý článek


Seminář v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu FOR ARCH

Dne 19. záři 2019 od 10:00 do 13:30 v rámci doprovodného programu 30. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, v sále č. III., na výstavišti Letňany, Beranových 667, Praha jsme realizovali další seminář PROBUD FOR Arch

V rámci semináře zazněla témata:

 • Kotelny pro bytové domy bez nutnosti navýšení fondu oprav a počáteční investice.
 • Vnitřní instalace v bytových domech, praktické možnosti řešení.
 • Prodloužení životnosti oken a dveří pravidelným servisem.
 • Technická řešení minimalizace dopadů klimatických změn v rámci bytových i nebytových budov.

Jednotlivé přednášky jsme zaznamenali a můžete se na ně podívat.Kotelna bez navýšení fondu oprav

je projekt, který si klade za cíl pomoci v budování nových nezávislých zdrojů tepla a teplé vody s využitím optimalizace dodavatele plynu a elektrické energie tak, aby se nová, respektive obnovená, kotelna dala vybudovat bez zvýšení zatížení obyvatel budovy.

Bezpečný vstupní portál budovy

je druhým z našich nových projektů realizovaný ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR. Tímto projektem chceme zvýšit bezpečnost budov proti napadení zloději a v případě vzniku požáru. Vstupní portál totiž v obou těchto případech hraje velmi důležitou roli.

Celý článek


Konference Ostrovy života 2019 úspěšně proběhla.

Ve dvou dnech zaznělo na 15 přednášek, které se věnovaly zeleným střechám, zadržování srážkových vod, recyklace šedé a dešťové vody, využití alternativních zdrojů energie v podobě fotovoltaiky vč. financování úsporných opatření a dotačních možností.

Více informací o konferenci naleznete na www.ostrovy-zivota.eu

Všechny přednášky naleznete na TV kanálu PND TV v seznamu Ostrovy života aneb technická řešení budov minimalizující dopady sucha a horka, v městech a obcích

Z přednášek vybíráme:


Jedna konference zkončila a my začali s přípravou dalších aktivit. Jsou to semináře JTDJ, více informací naleznete na www.pronasdum.cz a Mezinárodní konference Tepny domu 2019 – čtvrtý ročník. Více informací naleznete na www.tepny-domu.eu
__________________________________________________

Z konference PROBUD Praha 2018

Ve dnech 27. 2. a 28. 2. 2018 jsme organizovali mezinárodní konferenci projektanti TZB 2018.

Záštitu nad konferencí převzal prezident Cechu topenářů a instalatérů pan Bohuslav Hamrozi.

Odborným garantem byl pan Prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D., z STU Bratislava.

S potěšením mohu konstatovat, že na základě reakcí, byli posluchači maximálně spokojeni.

Konference byla realizována společně se zapsaným spolkem Pro náš dům z.s., ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., KERMI s.r.o., Regulus s.r.o. a Thermona, spol. s r.o.

Tato konference proběhla v rámci dlouhodobého komunikačního projektu PROBUD.

Všem děkuji za jejich účast a perfektní průběh celé akce.