Registrační formulář
_______________________________________________

O Projektu PROBUD – Projektanti budov

Ve všech odvětvích lidského činění probíhají neustále změny. Jednotlivé obory se prolínají. V každém z nich se neustále objevují nové technologie, výrobky a poznatky. Proto, abychom se v současném světě mohli dobře uplatnit, je nutné neustále je sledovat a aplikovat do svého oboru činění. Toto sledování vyžaduje nemalé úsilí.

S cílem podpořit a ulehčit tyto aktivity jsme se rozhodli realizovat školení projektantů budov. Možná padne otázka pro právě v oblasti budov a ne jiné? Odpověď je jednoduchá. Víme, že právě tato oblast je velmi důležitá pro život každého z nás. Dovolím si říci, že všichni bydlíme v bytových či rodinných domech, většina z nás chodí do práce a pracoviště se opět nachází v budově. A tak téměř všichni se s budovou setkáváme.

Je právě na specialistech projektantech v této oblasti, abychom se ve všech těchto prostorách cítili dobře, bezpečně a ekonomicky.

Dobře naprojektovat budovu je právě úděl projektantů různých specializací. Je však důležité si uvědomit, že spolupráce mezi těmito specializacemi je více než důležitá. Projektantům, kterým nabízíme nejen zajímavé informace, které využijí ve své nelehké práci, ale také možnost setkání se s kolegy, možnost předání si osobních zkušeností v průběhu závěrečného společenského večera po konání každého školení.