Dne 24. 01. 2019 proběhl seminář projektu PROBUD v rámci výstavy Infotherma 2019.

Akci organizoval Pro náš dům z.s. a Ing. Petr Němec – PeN42

Spoluorganizátorem byla společnost Thermona, spol. s r.o.

Semináře se zúčastnilo 39 registrovaných posluchačů a přibližně dalších 25 posluchačů neregistrovaných, kteří posluchárnu navštěvovali v průběhu jednotlivých přednášek.

Program semináře

Seminář Infotherma Ostrava 24. 1. 2019
09:15 – 09:20 Úvod, přivítání, seznámení s programem Ing. Petr Němec
09:20 – 10:00 Decentralizované zdroje tepla v budovách, efektivita investice a provozu, nařízení EU týkající se ErP a jejich dopad do praxe Milan Kubíček
10:00 – 10:20 Rozvody médií v budovách Aleš Havelka
10:20 – 10:40 Údržba a čištění fasády Vlastimil Teper
10:40 – 10:55 Změna vytápění v bytových domech z pohledu legislativy Ing. Vladislav Hrdlička
10:55 – 11:15 Technická řešení eliminace dopadu klimatických změn, zejména sucha horka v budovách Ing. Petr Němec

Byl naplněn přesně podle časového harmonogramu.

Velmi potěšující byly reakce posluchačů, kteří se v závěru shodli na potřebnosti akcí tohoto typu.

Poděkování

Hlavním partnerem semináře byla společnost Thermona, spol. s r.o, které děkujeme za podporu, bez které by akci nebylo možné zrealizovat.

M. Kubíček a V. Hrdlička
V. Hrdlička
M. Kubíček
A. Havelka

Všem účastníkům děkujeme za aktivní přístup.

24. 1. 2019 proběhl seminář PROBUD – Infotherma 2019

Napsat komentář